Ubisoft در E3 2016 دو بازی جدید واقعیت مجازی را معرفی میکند

 Ubisoft در E3 2016 دو بازی معرفی میکند Ubisoft در واقعیت مجازی ۴ بازی در E3 2016 به نمایش خواهد گذاشت که دوتا از آن ها را تاکنون معرفی نکرده...

دنیای بازی

نویسنده :Queen