گوگل ترنسلیت و قابلیت دسترسی به تمامی اپیلکیشن های اندروید

Tap to Translate قابلیت جدید سرویس گوگل ترنسلیت ! سرویس گوگل ترنسلیت برای تمامی کاربران سرتاسر دنیا که نیاز به ترجمه صدا ، متن و متون حک شده روی تصاویر دارند ایدآل ترین...

موبایل / نرم افزار

نویسنده :مدیر