درآمد شرکت سوپرسل سازنده بازی کلش به بیش از ۲.۳ میلیاد رسید

درآمد شرکت سوپرسل سازنده بازی کلش آو کلنز به تازگی شرکت بازیسازی سوپرسل که سازنده بازی های کلش آو کلنز ، بوم بیچ ، هی دی و بازی جدید کلش...

دنیای بازی

نویسنده :مدیر