سیستم مورد نیاز Rise of the Tomb Raider رسما اعلام شد

ساعاتی پیش بود که سیستم مورد نیاز بازی Rise of the Tomb Raider رسما اعلام شد.همچنین حداقل سیستم مورد نیاز این بازی را نیز اعلام کرد تا اسکورانیکس همه چیز را در...

دنیای بازی

نویسنده :مدیر