کپکام پروژه Resident Evil 2 Reborn را کنسل کرد

کپکام پروژه Resident Evil 2 Reborn را کنسل کرد Invader Games سازنده بازی Resident Evil 2 Fan Remake به درخواست کپکام کار روی این پروژه را رها کرد و پروژه Resident...

دنیای بازی

نویسنده :مدیر