Street Fighter V دارای ۱۶ شخصیت می باشد

Street Fighter V دارای ۱۶ شخصیت می باشد. و کاربران هم میتوانند DLC های دلخواهشان را از طریق خود بازی خریداری کنند و یا با مبارزه و امتیازات بازی شخصیت...

دنیای بازی

نویسنده :مدیر