بازی مخفی شده در مرورگر کروم

بازی مخفی شده در مرورگر کروم در آخرین نسخه مرورگر گوگل کروم هنگامی که اینترنت شما قطع شود میتوانید در مرورگر یک باز بکنید که دیگر حوصل تان سر نرود...

سرگرمی

نویسنده :Queen