گوگل زیر مجموعه شرکت Alphabet شد

گوگل زیر مجموعه شرکت Alphabet شد موتورهای جستجوگر اینترنتی گوگل تغییرات مدیریتی بزرگی را انجام داده است به گونه‌ای که از این پس ساندار پیچای که تا به حال مدیر بخش...

اینترنت

نویسنده :مدیر