۶ بازی از Steam که توانسته اند بیش از یک میلون نسخه فروش داشته باشند

۶ بازی از Steam که توانسته اند بیش از یک میلون نسخه فروش داشته باشند با توجه به آمار استیم تنها ۶ بازی در سال ۲۰۱۵ عرضه شده اند که توانسته اند بیش از یک...

دنیای بازی

نویسنده :مدیر