بیلبورد تبلیغاتی یاهو بالاخره بازگشت

بیلبورد تبلیغاتی یاهو بالاخره بازگشت بیلبورد تبلیغاتی باهو که در سال ۲۰۱۱ که جمع شده بود بالاخره در بیستمین سالگرد خود آن را نصب کرد. اما بیلبورد قبلی یاهو زیبا...

اینترنت

نویسنده :مدیر