امسال زمین یکی از گرم‌ترین تابستان های تاریخ خود را تجربه کرد

امسال زمین یکی از گرم‌ترین تابستان های تاریخ خود را تجربه کرد تحقیقات جدید ناسا و هواشناسی ژاپن کرده اند که زمین امسال یکی از گرم ترین سال های خود...

گوناگون

نویسنده :مدیر