فورس تاچ آیفون را دگرگون خواهد کرد

فورس تاچ آیفون را دگرگون خواهد کرد فورس تاچ به کاربران این امکان را میدهد تا کاربران با فشار های محکم و آرام بر روی صفحه گوشی عملکرد های متفاوتی...

موبایل

نویسنده :مدیر