بوئینگ: پهپاد ی که به زیردریایی تبدیل می‌شود

پهپاد ی که به زیردریایی تبدیل می‌شود دو سال است که سازمان نظارت بر ثبت اختراعات در امریکا تولید طرحی بر مبنی یک دستگاه برای استفاده در آب و در هوا...

گوناگون

نویسنده :مدیر