آیا سرما موجب خرابی باتری گوشی موبایل شما می شود ؟

چگونگی کار باتری های لیتیوم یونی و مقاومت آنها در برابر سرما …
این باتری ها با جا به جا کردن یون ها میان قطب های مثبت و قطب های منفی برای شارژ و تخلیه شارژ کار میکنند. و سرما میتوانید در جابه جایی یون ها موثر باشد در حالتی که هرچه هوا سردتر شود باتری کار نخواهد کرد و برعکس ….

top / موبایل

نویسنده :Queen