بازی کلش آو کلنز فیلتر شد !

و بازی کلش آو کلنز فیلتر خواهد شد ! کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با اعمال محدودیت برای دسترسی به بازی استراتژیک « کلش آف کلنز » موافقت کردند. با توجه به...