تاریخ انتشار بازی Final Fantasy XV مشخص شد

تاریخ انتشار بازی Final Fantasy XV مشخص شد Square Enix تاریخ انتشار بازی Final Fantasy XV مشخص کرد و گفته است که باید تا مارس ۲۰۱۶ صبر کردتا ما تاریخ انتشار بازی...

دنیای بازی

نویسنده :مدیر