ضعیف ترین پسورد های سال ۲۰۱۵ رمز های ضعیف ۲۰۱۵

رایج ترین پسورد ها در سال ۲۰۱۵ موسسه ای با نام SplashDataT در پایان هر سال لیستی از ضعیف ترین و ناامن ترین پسورد ها و رمز ها ، جمع آوری...

گوناگون

نویسنده :Queen