بیشتر از ۴ میلیارد نفر در کل دنیا هنوز به اینترنت دسترسی ندارند!!!

همان طور که می دانید هر روز به افرادی که در کشورهای مختلف از اینترنت استفاده می‌کنند اضافه میشود، ولی هنوز بیشتر از ۴ میلیارد نفر در کل دنیا هنوز...

اینترنت

نویسنده :مدیر