ماکرو سافت Windows 10 را تا ۲۰۲۵ پشتیبانی خواهد کرد

ماکرو سافت Windows 10 را تا ۲۰۲۵ پشتیبانی خواهد کرد ویندوز ۱۰ تا سال ۲۰۲۰ میلادی پشتیبانی خواهد شد. در Windows 10 برای پشتیبانی شدن باید آخرین به روز رسانی های...

نرم افزار

نویسنده :مدیر