توییرتر تایم لاینی مشابه تایم لاین فیسبوک ارائه خواهد داد

ویژگی مشابه فیسبوک و توییتر چند وقتی است شاهد رقابت شدید دو شبکه اجتماعی بزرگ یعنی فیسبوک و توییر هستیم و همان طور که میدانید این دو شبکه اجتماعی سعی...

اینترنت

نویسنده :Queen