ورژن ۴۵ گوگل کروم و سرعت بیشتر و کاهش مصرف حافظه

ورژن ۴۵ گوگل کروم و سرعت بیشتر و کاهش مصرف حافظه شرکت گوگل در جدیدترین نسخه مرورگ خود یعنی نسخه ۴۵ روی افزایش سرعت و کاهش مصرف از رم کار...

اینترنت

نویسنده :مدیر