مطالعه قبل از خواب با تبلت یا تلفن های هوشمند چه تاثیری دارد ؟

تاثیر تلفن های هوشمند بر خواب محققانی که در مورد تاثیر تلفن های هوشمند بر خواب مطالعه میکردند به تازگی دریافته‌ اند که دقایقی قبل از خواب ، مطالعه با تبلت...

گوناگون

نویسنده :Queen