۷ روز تاخیر در معرفی بازی جدید Kick Off

  تاخیر در انتشار و معرفی بازی جدید Kick Off شرکت دینودینی  اعلام کرد که بازی جدید Kick Off با تاخیر معرفی خواهد شد . این بازی قرار بود در تاریخ...

دنیای بازی

نویسنده :Queen