انفجار آیفون ۶ پلاس در هنگام شارژ

شخصی که گوشی اش خراب شده است می گوید: وقتی گوشی‌ام در حال شارژ شدن بود من رفتم کمی استراحت کنم که با صدای انفجار از جا پریدم و دیدم که آیفونم آتش...

موبایل

نویسنده :مدیر