گوگل اندروید ۶ مارشمالو Marshmallow را معرفی کرد

گوگل اندروید ۶ مارشمالو Marshmallow را معرفی کرد. کمپانی گوگل اندروید M را در مراسم Google I/O امسال معرفی کرد و نام این نسخه را به امروز موکول کرد.امروز شرکت گوگل اعلام...

موبایل

نویسنده :مدیر