استخر شیشه ای در ارتفاع ۳۵ متری

استخر شیشه ای در ارتفاع ۳۵ متری این استخر در ارتفاع ۳۵ متری از سطح زمین و در دهمین طبقه بین دو بلوک قرار دارد. این استخر شیشه ای که...

سرگرمی / گوناگون

نویسنده :Queen