سازندگان Gears of War 4 همه داستان را باز سازی نخواهند کرد

همه داستان بازی Gears of War 4 باز سازی نخواهد شد این حرفی است که شرکت بازی سازی Gears of War می گوید: سازندگان بازی Gears of War 4 میگویند : خیلی سخت...

دنیای بازی

نویسنده :مدیر