بازی Angry Birds 2 بیش از ۵ میلیون بار دانلود شد

بازی Angry Birds 2 بیش از ۵ میلیون بار دانلود شد بازی Angry Birds 2 طی دو روز گذشته بیش از ۵ میلیون بار، دانلود شده است.پس از اتشار نسخه اوله...

دنیای بازی

نویسنده :مدیر