اپل ارزشمند ترین کمپانی جهان !! آلفابت ( گوگل ) دومین کمپانی !

اپل به جایگاه ارزشمند ترین کمپانی جهان بازگشت , آلفابت دوم شد در چند هفته اخیر رقابت بر سر جایگاه با ارزشمندترین کمپانی بسیار داغ بوده است. اوایل هفته جاری...

اینترنت

نویسنده :مدیر