کاراکتر آرنولد پیش خرید WWE 2k16

چند ماه به انتشار بازی های کشتی کج کمپانی ۲k باقی مانده است. شرکت ۲k انتظار داشت این خبر را در اعلامیه رسمی اعلام کند اما یک نفر هدیه پیش...

دنیای بازی

نویسنده :مدیر