ویندوز ۱۰ > ۱۴ میلیون بار نصب در ۲۴ ساعت اول

این روزهای بازار شرکت مایکروسافت داغ است و حالا کمپانی مایکروسافت از آمار نصب ویندوز ۱۰ در ۲۴ ساعت اولیه می‌گوید. طبق گزارش کمپانی مایکروسافت با وجود این‌ که هنوز...

نرم افزار

نویسنده :مدیر