Angry Birds 2 تا الان 10 میلیون دانلود داشته است

Angry Birds 2 تا الان ۱۰ میلیون دانلود داشته است

نویسنده :مدیر

Angry Birds 2 تا الان 10 میلیون دانلود داشته است

Angry Birds 2 تا الان ۱۰ میلیون دانلود داشته است.

بازی Angry Birds 2 پس از تنها چند روز ۱۰ میلیون دانلود داشته است که این نشانه موفقیت این بازی است البته زیاد هم جای تعجب ندارد  چون سری بازی های Angry Birds در مجموع ۳ میلیارد بار دانلود شده است.
فیلمی که از این بازی گرفته شده و قرار است براساس شحصیت های این بازی “Angry Birds”ساخته شود مانند دیگر مانند فیلم های قبلی ضعیف نخواخد بود.
Josh Gad در این باره اینگونه گفته است :

اولین باری که این فیلم به من پیشنهاد او نه گفتم.اما تهیه کننده به منموضوع فیلم را توضیح داد و وقتی  داستان را فهمیدم و فیلم را برایم توضیح داداز فیلم بسیار خوشم آمد و پیشنهاد او را قبول کردم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.