کاراکتر آرنولد پیش خرید WWE 2k16

کاراکتر آرنولد پیش خرید WWE 2k16

نویسنده :مدیر

کاراکتر آرنولد پیش خرید WWE 2k16
چند ماه به انتشار بازی های کشتی کج کمپانی ۲k باقی مانده است. شرکت ۲k انتظار داشت این خبر را در اعلامیه رسمی اعلام کند اما یک نفر هدیه پیش خرید این عنوان را لو داده است.
قرار بوده در اعلامیه رسمی ۲k آرنولد را در ظاهر ترمیناتور قرار داده و به مردم معرفی کند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.