ساخت فیلم وارکرفت تمام شده است

ساخت فیلم وارکرفت تمام شده

نویسنده :مدیر

ساخت فیلم وارکرفت تمام شده است

فیلم وارکرفت، تقریبا تمام شده است. آقای Duncan Jones، کارگردان این بازی و سازنده فیلم های “ماه” و “کد منبع” این موضوع را اعلام کرده است.

Duncan Jones در یک مصاحبه با وبسایت io9 گفت:
ساخت فیلم به مرحله پایانی نزدیک شده است،و کافی است تا درون فیلم گذاشته شود که می‌شود گفت کار فیلم یک جورایی رو به اتمام است.
Duncan Jones می گویدفیلم به خوبی جلو می‌رود او در این مورد می گوید:

من فیلم را به چند نفر از کسانی که به آن ها اعتماد داشتم نشان دادم و آن ها گفتندکه این فیلم خوب است پس الان فقط خیلی مشتاقم تا بقیه مردم نیز بتوانند فیلم را ببینند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.