بازی Final Fantasy XV

تاریخ انتشار بازی Final Fantasy XV مشخص شد

نویسنده :مدیر

بازی Final Fantasy XV

تاریخ انتشار بازی Final Fantasy XV مشخص شد

Square Enix تاریخ انتشار بازی Final Fantasy XV مشخص کرد و گفته است که باید تا مارس ۲۰۱۶ صبر کردتا ما تاریخ انتشار بازی را اعلام کنیم. Hajime Tabata کارگردان بازی Final Fantasy XV اطلاعات جالبی را درباره زمان انتشار بازی گفته است.
Square Enix گفته است تاریخ انتشار بازی در سال ۲۰۱۶ خواهد بودو باید تا ماه مارس صبر کنید و ما زمان دقیق انتشار بازی را به شما اعلام خواهیم کرد.
بازیFinal Fantasy XV ده سال است که در حال ساخت می‌باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.