worl of warcraft

آشنایی با بروزرسانی بعدى WORLD OF WARCRAFT

نویسنده :مدیر

در هفته ی جارى، World of Warcraft به نسخه ى ۶.٢ بروز خواهد شد و این بهینه ساز که به نام Fury of Hellfire شناخته مى شود، بخش جنگل جدید، مرحله ى Raid جدید و همین طور کشتی سازی برای پادگان به عنوان اضافه می کند. یکی دیگر از اهداف این بروزرسان این می باشد که سیاه چال هاى قدیمی را با قابلیت جدیدی به نام Timewalking محبوب تر کند.

 

worl of warcraft

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.